Samhällsvetenskaplig inriktning, profil hållbar utveckling

För dig som vill läsa det naturvetenskapliga programmet med samhällsinriktning.

Det naturvetenskapliga programmet hos oss ger dig verktyg i att förstå, förklara och förändra världen. De globala målen visar att världen står inför många stora utmaningar. Det handlar om

  • klimatet
  • biologisk mångfald
  • energi
  • hälsa
  • jämställdhet
  • tillgång till vatten
  • hållbara städer.

Dessa utmaningar inkluderas i våra projekt där du får svar på vad som krävs för att kunna bidra till att lösa dem. Hos oss är kopplingen mellan forskning och vetenskap viktig och vi vill att den ska vara tydlig för dig. Föreläsare från forskarvärlden är vanligt förekommande i vår undervisning i syfte att fördjupa och bredda perspektiv och kunskaper, och vi samarbetar även med flera organisationer och myndigheter.

Behörighet inriktning samhälle

För dig som vill läsa Naturvetenskapliga programmet med samhällsinriktning, men också få fullständig naturvetenskaplig behörighet, finns möjlighet att läsa Fysik 2 som individuellt val.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Kemi 2, 100 poäng
  • Matematik 4, 100 poäng
  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Globala gymnasiet (pdf, 206 kB, nytt fönster)

Uppdaterad