Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Karin Dahl Klingvall

Telefon
Telefon 076-825 17 30
E-post
E-post karin.dahl.klingvall@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Anna Walch

Ekonomiprogrammet och Estetiska programmet
Telefon
Telefon 08-508 39 854
E-post
E-post anna.walch@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Elin Eriksson

Samhällsprogrammet
E-post
E-post elin.eriksson.2@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Anna Runsö

Naturvetenskapsprogrammet och Språkintroduktion
E-post
E-post anna.runso@edu.stockholm.se

Uppdaterad