Program på Globala gymnasiet

Våra program är skolans profil. FN:s globala mål och hållbar utveckling är grunden i alla program. Söker du spetsutbildning går du en universitetskurs.

Alla program är profilerade mot hållbar utveckling. Du arbetar tvärvetenskapligt i projekt i ungefär hälften av din studietid. Det innebär att du

  • diskuterar och undersöker problem i större frågor och undersöker dem ur olika perspektiv
  • arbetar kreativt, kritiskt och analytiskt
  • arbetar i en elevstyrd projektgrupp, som under handledning planerar och ansvarar för ert eget lärande
  • har undervisning i form av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete
  • har ett sammanhållet schema utan håltimmar inom respektive projektperiod.

IT och digitala arbetssätt är en naturlig del av vår undervisning. Du lånar en bärbar dator under din studietid.

Våra program

Uppdaterad