Program på Globala gymnasiet

Globala gymnasiet erbjuder fyra olika nationella program och språkintroduktion för nyanlända elever.

I varje program är hållbar utveckling i fokus. Du deltar i tvärvetenskapliga projekt under cirka hälften av din studietid. Det innebär att du aktivt diskuterar och undersöker stora problem från olika perspektiv. Samtidigt utvecklar du kreativa, kritiska och analytiska färdigheter.

Undervisningen kombinerar föreläsningar, lektioner och individuellt arbete. Under varje projektperiod har du ett sammanhållet schema utan håltimmar.

IT och digitala arbetssätt integreras naturligt i undervisningen. Du får tillgång till en bärbar dator under hela din studietid.

Våra nationella program

Vårt introduktionsprogram

Uppdaterad