Det här är Globala gymnasiet

Sedan 2004 har vi på Globala gymnasiet arbetat för att påverka, förstå och lära mer om hur världen kan förändras och förbättras. Vi arbetar utifrån FN:s globala mål för en hållbar framtid.

 

Vår profil är lärande för hållbar utveckling och arbetssättet tvärvetenskapligt i projekt. Du arbetar under ungefär hälften av din skoltid i projekt. Du utvecklas i samspel med andra och vi belyser problem ur olika perspektiv. Undervisningen är alltid lärarledd och du får handledning i projekten på både individ- och gruppnivå.

Hållbart lärande

Vi utgår från kunskaper om rättvis och hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv både lokalt och globalt. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete. Schemat är flexibelt utan håltimmar och speglar skolvardagen och det projekt som pågår.

Vision och ledord

Genom pedagogik, organisationen kring undervisningen och struktur för elevinflytande vill vi vara Sveriges bästa gymnasieskola. Vi vill också vara en föregångare för att öka ditt och alla elevers engagemang för globala utvecklingsfrågor och dina möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. 

Genom ledorden omtanke, tillit, respekt och ansvar ska undervisningen ge dig förmåga att

 • Tänka kreativt, kritiskt och analytiskt.
 • Se dina kvaliteter och utvecklingsmöjligheter.
 • Uppleva att du utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor.
 • Arbeta för att förverkliga dina visioner och reflektera över dina handlingar.
 • Förstå den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter.
 • Förstå innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa.

Filmer om oss

I våra filmer kan du titta på skolans lokaler och höra elever, lärare och rektor berätta mer om skolan.

Se fyra filmer där våra elever berättar om skolan

Elevinflytande

Du har ett stort inflytande över undervisningen och arbetsmiljön. Vi ger dig möjlighet i att förändra och påverka genom att du utvecklar din förmåga

 • att argumentera
 • att kunna föra fram sina åsikter
 • att lyssna på andra
 • att samarbeta.

Elevkåren

Globala gymnasiet har en aktiv elevkår, med en engagerad styrelse och många medlemmar. Elevkåren är en fristående organisation och behandlar frågor som är viktiga för deras medlemmar. Elevkåren träffar rektorerna regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och förbereda eventuella beslut.

Föreningar

Sedan skolans start 2004 har vi aktivt uppmuntrat elever att organisera sig i föreningar för att driva frågor utifrån sina egna intressen. Vi har sedan dess haft ett aktivt och blomstrande föreningsliv. Exempel på föreningar är

 • Globalt perspektiv (skoltidningen)
 • Trädgårdsgruppen
 • POC Aura
 • Globalas bokklubb
 • Globalas språkcafé.

Lokaler

Här finns

 • en trädgård
 • en idrottshall
 • ett skolbibliotek med tysta studieplatser och mysiga läshörnor.

 

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket på Globala gymnasiet är en central och levande del av skolans pedagogiska verksamhet.

Skolträdgård

Skolträdgården är en grönskande lärmiljö med plats för reflektion, möten och viktiga ekosystemtjänster.

Skolmåltider

Skolrestaurangen har eget tillagningskök med en prisbelönt kökschef. Maten är helt vegetarisk. 

Skickliga pedagoger

Våra lärare har aktivt sökt sig till vår skola tack vare vår profil och vårt arbetssätt. Många av dem som var med och startade skolan arbetar fortfarande kvar. Vi sätter ribban högt och är måna om varandra alltid med eleven i fokus, för bästa resultat. Vi lär tillsammans och av varandra. Vi delar kunskap och information genom digitala plattformar och på våra möten inom arbetslag och andra forum på skolan. Lektionerna är av högsta kvalitet och lärarna är närvarande och ser dig. Vi har många forskande lärare som är aktiva i att utveckla skolans arbetssätt och pedagogik utifrån senaste forskningsrönen.

Praktiskt lärande och samarbeten

På Globala gymnasiet deltar du i

 • fältstudier
 • utbyten
 • studiebesök
 • gästföreläsningar.

Vi har nära kontakter med organisationer, myndigheter, universitet och företag. Långsiktiga samarbetsavtal finns med bland annat Plan Sverige, WWF, Amnesty, Stockholms universitet och KTH.​ Många av våra lärare forskar parallellt med att undervisa på skolan.

Uppdaterad