Det här är Globala gymnasiet

Sedan 2004 har vi på Globala gymnasiet arbetat för att påverka, förstå och lära mer om hur världen kan förändras och förbättras. Vi arbetar utifrån FN:s globala mål för en hållbar framtid.

Skolans gemensamma profil är lärande för hållbar utveckling. Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja en vilja och en förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Utbildningen på Globala gymnasiet gör dig inte bara väl förberedd för vidare studier utan även för livet.

Ämnessamverkan och elevengagemang

Verkligheten hänger ihop. Många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden i ämnesintegrerade projekt. Projekten har en tydlig koppling till frågor som rör hållbar utveckling och rättvisa. Du får vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

Undervisningen består av

 • lärares föreläsningar
 • aktiva metoder som till exempel rollspel
 • gästföreläsningar
 • individuellt arbete och elevers samarbete i grupp.

Genom projekten får du gedigna ämneskunskaper och en förståelse för det omgivande samhället. Lärandet sker ofta i grupp vilket skapar trygghet och öppenhet.

Praktiskt lärande – fältstudier

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Du möter det omgivande samhället och ta del av människors kunskaper och erfarenheter. Vi samarbetar med många aktörer utanför skolan och arbetar med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i andra länder.

Vision och ledord

Globala gymnasiets vision är framtagen av elever och personal. Där skriver vi fram att utbildningen, oavsett program, ska ge elever förutsättningar att förstå den globala världssituationen. Du ska förstå både problem och förändringsmöjligheter och innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa.

Vi vill ta vara på elevers engagemang för globala utvecklingsfrågor och dina möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Genom undervisningen och skolans ledord omtanke, tillit, respekt och ansvar ska utbildningen ge dig förmåga att

 • Tänka kreativt, kritiskt och analytiskt.
 • Se dina kvaliteter och utvecklingsmöjligheter.
 • Uppleva att du utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor.
 • Arbeta för att förverkliga dina visioner och reflektera över dina handlingar.
 • Förstå den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter.
 • Förstå innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa.

Elevinflytande

Du har ett stort inflytande över undervisningen och arbetsmiljön. Vi ger dig möjlighet i att förändra och påverka genom att du utvecklar din förmåga

 • att argumentera
 • att kunna föra fram sina åsikter
 • att lyssna på andra
 • att samarbeta.

Elevkåren

Globala gymnasiet har en aktiv elevkår, med en engagerad styrelse och många medlemmar. Elevkåren är en fristående organisation och behandlar frågor som är viktiga för deras medlemmar. Elevkåren träffar rektorerna regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och förbereda eventuella beslut.

Föreningar

Sedan skolans start 2004 har vi aktivt uppmuntrat elever att organisera sig i föreningar för att driva frågor utifrån sina egna intressen. Vi har sedan dess haft ett aktivt och blomstrande föreningsliv. Exempel på föreningar är

 • Globalt perspektiv (skoltidningen)
 • Trädgårdsgruppen
 • POC Aura
 • Globalas bokklubb
 • Globalas språkcafé.

Lokaler

Här finns

 • en trädgård
 • en idrottshall
 • ett skolbibliotek med tysta studieplatser och mysiga läshörnor.

 

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket på Globala gymnasiet är en central och levande del av skolans pedagogiska verksamhet.

Skolträdgård

Skolträdgården är en grönskande lärmiljö med plats för reflektion, möten och viktiga ekosystemtjänster.

Skolmåltider

Skolrestaurangen har eget tillagningskök med en prisbelönt kökschef. Maten är helt vegetarisk. 

Skickliga pedagoger

Våra lärare har aktivt sökt sig till vår skola tack vare vår profil och vårt arbetssätt. Många av dem som var med och startade skolan arbetar fortfarande kvar. Vi sätter ribban högt och är måna om varandra alltid med eleven i fokus, för bästa resultat. Vi lär tillsammans och av varandra. Vi delar kunskap och information genom digitala plattformar och på våra möten inom arbetslag och andra forum på skolan. Lektionerna är av högsta kvalitet och lärarna är närvarande och ser dig. Vi har många forskande lärare som är aktiva i att utveckla skolans arbetssätt och pedagogik utifrån senaste forskningsrönen.

Praktiskt lärande och samarbeten

På Globala gymnasiet deltar du i

 • fältstudier
 • utbyten
 • studiebesök
 • gästföreläsningar.

Vi har nära kontakter med organisationer, myndigheter, universitet och företag. Långsiktiga samarbetsavtal finns med bland annat Plan Sverige, WWF, Amnesty, Stockholms universitet och KTH.​ Många av våra lärare forskar parallellt med att undervisa på skolan.

Uppdaterad