Det här är Globala gymnasiet

Sedan 2004 har vi på Globala gymnasiet arbetat för att påverka, förstå och lära mer om hur världen kan förändras och förbättras. Vi arbetar utifrån FN:s globala mål för en hållbar framtid.

 

Vår profil är lärande för hållbar utveckling och arbetssättet tvärvetenskapligt i projekt. Du arbetar under ungefär hälften av din skoltid i projekt. Du utvecklas i samspel med andra och vi belyser problem ur olika perspektiv. Undervisningen är alltid lärarledd och du får handledning i projekten på både individ- och gruppnivå.

Hållbart lärande

Vi utgår från kunskaper om rättvis och hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv både lokalt och globalt. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete. Schemat är flexibelt utan håltimmar och speglar skolvardagen och det projekt som pågår.

Vision och ledord

Genom pedagogik, organisationen kring undervisningen och struktur för elevinflytande vill vi vara Sveriges bästa gymnasieskola. Vi vill också vara en föregångare för att öka ditt och alla elevers engagemang för globala utvecklingsfrågor och dina möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. 

Genom ledorden omtanke, tillit, respekt och ansvar ska undervisningen ge dig förmåga att

 • Tänka kreativt, kritiskt och analytiskt.
 • Se dina kvaliteter och utvecklingsmöjligheter.
 • Uppleva att du utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor.
 • Arbeta för att förverkliga dina visioner och reflektera över dina handlingar.
 • Förstå den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter.
 • Förstå innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa.

Elevinflytande

Du har ett stort inflytande över undervisningen och arbetsmiljön. Vi ger dig möjlighet i att förändra och påverka genom att du utvecklar din förmåga

 • att argumentera
 • att kunna föra fram sina åsikter
 • att lyssna på andra
 • att samarbeta. 

Lokaler

Här finns

 • en trädgård
 • en idrottshall
 • ett skolbibliotek med tysta studieplatser och mysiga läshörnor.

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket på Globala gymnasiet är en central och levande del av skolans pedagogiska verksamhet.

Skolträdgård

Skolträdgården är en grönskande lärmiljö med plats för reflektion, möten och viktiga ekosystemtjänster.

Skolmåltider

Skolrestaurangen har eget tillagningskök med en prisbelönt kökschef. Maten är helt vegetarisk. 

Praktiskt lärande och samarbeten

På Globala gymnasiet deltar du i

 • fältstudier
 • utbyten
 • studiebesök
 • gästföreläsningar.

Vi har nära kontakter med organisationer, myndigheter, universitet och företag. Långsiktiga samarbetsavtal finns med bland annat Plan Sverige, WWF, Amnesty, Stockholms universitet och KTH.​ Många av våra lärare forskar parallellt med att undervisa på skolan.

 

Uppdaterad