Färdighetsprov till det estetiska programmet

Du som söker till det estetiska programmet kommer att få göra ett färdighetsprov i samband med din ansökan. Här kan du läsa allt du behöver veta om färdighetsprovet.

Kallelse till färdighetsprovet skickas till dig per post. Prov sker under vecka 10–12 samt vecka 22–23.

Så går det till

Provet är uppdelat i två delar. Målet är att du ska kunna visa:

  • Ditt intresse för att skapa berättelser med hjälp av foto, film eller bild.
  • Din arbetsprocess från idé till gestaltning (utförande/resultat).
  • En presentation av den bärande idén bakom bildberättelsen.

Uppgift 1  - en berättelse

Du skapar en berättelse med hjälp av foto, film eller bild, analogt och/ eller digitalt. Det kan till exempel vara en film, en animation, en tecknad serie, stillbildsfotografier eller bilder/ illustrationer som tillsammans beskriver en händelse. Du arbetar självständigt med din uppgift. Tema är valfritt men har du svårt att komma på en berättelse kan du skapa något på temat ”En hungrig person med ett tomt kylskåp”. Tag med teckningar eller utskrifter till intervjun. Har du skapat film kan du ta med ett usb-minne eller lägg upp filmen på youtube.

Omfång: (du väljer själv en teknik att jobba med)
Film: cirka 2 minuter
Animation: minst 30 sekunder
Fotografier: minst 5 stycken
Bild/ illustrationer: minst 3 stycken

Uppgift 2 - intervju

Efter sökperiodens slut blir du kallad till en intervju. Du presenterar din bilduppgift och beskriver din idé. Du berättar också om din arbetsprocess från idé till gestaltning. Du får gärna ta med dig skisser som också visar på din arbetsprocess. Berätta även vad du tycker om ditt slutresultat.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Provet bedöms av en jury bestående av bild- och medialärare på Globala Gymnasiet.

Ditt meritvärde

Ditt prov kan ge 0–320 poäng som adderas till din meritpoäng.

Har du frågor?

Vill du veta mer om hur färdighetsprovet går till? Kontakta bild- och medielärare

Uppdaterad