Estetiska programmet

Programmet passar dig som vill förändra världen med estetiska medel och digitala verktyg.

Du använder film, foto och digitalt skapande i olika medieproduktioner för att förstå och påverka din omvärld. De teoretiska ämnena ger dig en stabil grund för vidare högskolestudier. Du kan fortsätta läsa språk och även läsa samhällsvetenskapliga kurser, filosofi och psykologi.

Inriktning estetik och media med samhällsprofil

Många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. Hälften av tiden arbetar du i ämnesintegrerade projekt. Projekten har en tydlig koppling till frågor som rör hållbar utveckling och rättvisa.

Du utvecklar förmågor och tillägnar dig kunskaper som du har nytta av både om du vill fortsätta arbeta med konstnärliga uttryck i arbetslivet eller om du läser vidare på universitet eller högskola.

Du övar dig i att kritiskt granska det som händer i omvärlden och att uttrycka dig på många olika sätt, till exempel

 • bild, film och foto
 • grafik
 • tal och skrift.

De estetiska och samhällsvetenskapliga kurserna berikar varandra i programmets olika projekt. På estetiska programmet lär du dig att samarbeta, att arbeta självständigt och att utnyttja din kreativitet.

Programfördjupning 500 poäng

 • Bild och form 1b, 100 poäng
 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Grafisk kommunikation, 100 poäng
 • Moderna språk 1/3, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 2b, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Estetiska programmet, estetik och media, Globala gymnasiet (pdf)

Färdighetsprov

I samband med din ansökan till Estetiska programmet gör du ett färdighetsprov.

Färdighetsprov för antagning

 • Kallelse till färdighetsprovet skickas till dig per post.
 • Du genomför färdighetsprovet under vecka 10–12 eller vecka 22–23.

Uppdaterad