Inriktning naturvetenskap, profil hållbar utveckling

Du arbetar med komplexa hållbarhetsfrågor och arbetar mycket i projekt där olika ämnen samverkar. De naturvetenskapliga kurserna är en viktig del i inriktningen.

De globala målen för hållbar utveckling visar att världen står inför många stora utmaningar. Det handlar bland annat om

  • att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
  • att bevara den biologiska mångfalden
  • hållbara transporter
  • hållbara städer.

Ämnessamverkan

För att kunna arbeta med komplexa hållbarhetsfrågor sker ungefär hälften av undervisningen i ämnesintegrerade projekt där olika ämnen samverkar. På schemat kan det till exempel stå Klimatrollspel. Här bidrar fysik, samhällskunskap och geografi med olika perspektiv och ämneskunskaper. Vid sidan av de ämnen som ingår i projekten läser du naturligtvis alla andra kurser som vanligt.

De naturvetenskapliga kurserna en viktig del i de ämnesintegrerade projekten och i Gymnasiearbetet i årskurs tre.

Forskning och vetenskap

Hos oss är kopplingen mellan forskning och vetenskap viktig. Föreläsare från forskarvärlden förekommer ofta i undervisningen för att fördjupa och bredda perspektiv och kunskaper.

Samarbeten

Genom våra ämnesintegrerade projekt kopplas skola och samhälle samman i undervisningen. Vi samarbetar med universitet, organisationer, myndigheter och företag – bland Amnesty International, Plan International, WWF, högskolor och universitet.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Geografi 1, 100 poäng
  • Samhällskunskap 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Globala gymnasiet (pdf)

Uppdaterad