Elev tittar i mikroskop.

Naturvetenskapsprogrammet

Programmet passar dig som vill använda matematik och naturvetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar. Få verktyg för att förstå, förklara och förändra världen.

De globala målen för hållbar utveckling visar att världen står inför många stora utmaningar. Det handlar bland annat om

  • att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
  • att bevara den biologiska mångfalden
  • om hållbara transporter
  • om hållbara städer.

Dessa utmaningar inkluderas i våra ämnesintegrerade projekt där du får kunskaper om vad som krävs för att bidra till en hållbar framtid.

Behörighet inriktning naturvetenskap och samhälle

Du som vill läsa Naturvetenskapliga programmet med samhällsinriktning, men också få fullständig naturvetenskaplig behörighet, har möjlighet att läsa Fysik 2 som individuellt val.

Inriktningar och profiler

Uppdaterad