Naturvetenskapsprogrammet

Programmet passar dig som vill använda matematik och naturvetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar.

Välj mellan två inriktningar och få de verktyg som behövs för att förstå och lösa globala utmaningar. Välj mellan två inriktningar

  • Inriktning naturvetenskap
  • Inriktning naturvetenskap och samhälle.

Det naturvetenskapliga programmet hos oss ger dig verktyg i att förstå, förklara och förändra världen. De globala målen visar att världen står inför många stora utmaningar. Det handlar om

  • klimatet
  • biologisk mångfald
  • energi
  • hälsa
  • jämställdhet
  • tillgång till vatten
  • hållbara städer.

Dessa utmaningar inkluderas i våra projekt där du får svar på vad som krävs för att kunna bidra till att lösa dem. Hos oss är kopplingen mellan forskning och vetenskap viktig och vi vill att den ska vara tydlig för dig. Föreläsare från forskarvärlden är vanligt förekommande i vår undervisning i syfte att fördjupa och bredda perspektiv och kunskaper, och vi samarbetar även med flera organisationer och myndigheter.

Tvärvetenskapliga projekt

För att kunna arbeta med sådana komplexa frågor sker ungefär hälften av undervisningen i tvärvetenskapliga projekt där olika ämnen samverkar för att skapa en större förståelse. Ett exempel på projekt i årskurs 1 är Glokalt där FN:s globala mål gällande hållbar konsumtion och produktion är utgångspunkten. Här bidrar biologi, samhällskunskap och geografi med olika perspektiv.

Vid sidan av de ämnen som ingår i projekten läser du naturligtvis alla andra kurser som vanligt. Vilka ämnen som ingår i projekt varierar under läsåret.

Behörighet inriktning samhälle

För dig som vill läsa Naturvetenskapliga programmet med samhällsinriktning, men också få fullständig naturvetenskaplig behörighet, finns möjlighet att läsa Fysik 2 som individuellt val.

Samarbeten

Genom våra projekt kopplas skola och samhälle samman i undervisningen. Vi samarbetar med organisationer, myndigheter och företag. Vi har bland annat samarbetsavtal med Amnesty, Plan International, WWF, högskolor och universitet.

Inriktningar och profiler

Uppdaterad