Skolbiblioteket

Skolbiblioteket på Globala gymnasiet är en central och levande del av skolans pedagogiska verksamhet.

Skolbiblioteket ligger i anslutning till skolans entré. I skolbiblioteket finns cirka 15 enskilda studieplatser där du kan plugga i lugn och ro.

Här finns fack- och skönlitteratur och tidskrifter. Du får handledning i arbetet i de olika projekten. Skolbiblioteket inspirerar till egen läsning med boktips och bokprat. 

Elevinflytande

Du kan föreslå böcker som du tycker ska köpas in. Vi välkomnar alla tips vi kan få.

Informationssökning och källkritik 

En av skolbibliotekets uppgifter är att informera och diskutera frågor hur och var du kan söka material. Också vad du ska tänka på när du värderar dina källor. Eftersom du har tillgång till en bärbar dator är det extra viktigt att du blir duktig på att söka relevant och tillförlitlig information på nätet.

Uppdaterad