Skolträdgården

En grönskande lärmiljö med plats för reflektion, möten och viktiga ekosystemtjänster.

I trädgården konkretiseras kunskaper om hållbart nyttjande av jorden. Trädgården fungerar som lärandemiljö i olika projekt och kurser.

Trädgården planerades och anlades av lärare, en grupp elever, Stockholms stads skolfastigheter (SISAB) och Bee Urban.

I trädgården finns

  • kryddväxter
  • bärbuskar
  • ängsblommor
  • perenna grönsaker
  • insektshotell
  • en bikupa.

Trädgårdsgruppen

Gillar du att odla och skörda? Gå med i trädgårdsföreningen som består av engagerade elever. Vi träffas en gång i veckan och planerar och utvecklar idéer för att trädgården ska fortsätta användas på olika sätt, både i undervisning och som rekreation.

Uppdaterad