Elev vid dataskärm.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar dig som vill få ett internationellt perspektiv och förstå samband. Du får kunskaper som förbereder dig för att starta och driva företag.

Du får goda kunskaper i företagsekonomi, juridik och marknadsföring, vilket förbereder dig både för högskolestudier och att starta och driva företag.

Inriktning ekonomi, profil globalt entreprenörskap

Profilen passar dig som vill förstå sambanden mellan marknader, företag, organisationer, samhällen och människor i en globaliserad värld.

Ämnessamverkan och entreprenörskap

I ungefär hälften av tiden arbetar du i ämnesintegrerade projekt. För att bli en framgångsrik entreprenör idag krävs ett ökat ansvarstagande för hållbarhet, mänskliga rättigheter och miljö. Något du lägger stort fokus på i projekten. Du tränar på att utveckla entreprenöriella förmågor såsom

 • innovationstänkande
 • initiativtagande
 • nyfikenhet
 • nytänkande
 • flexibilitet
 • problemlösningsförmåga
 • kreativitet
 • ansvarstagande.

Samarbete med det omgivande samhället

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Du möter det omgivande samhället och tar del av människors kunskaper och erfarenheter. Vi samarbetar med många aktörer utanför skolan.

Starta ett företag – Ung företagsamhet

I årskurs 3 får du starta, driva och avveckla ett företag i samarbete med andra. Du handleds av rådgivare från Ung företagsamhet (UF). Ni tar fram en affärsplan och diskuterar tänkbara idéer för marknadsföring. 

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Företagsekonomi - specialisering 100 poäng
 • Medieproduktion 1 100 poäng
 • Rätten och samhället 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Ekonomiprogrammet, ekonomi, Globala gymnasiet (pdf)

Uppdaterad