Ungdomar och en lärare vid bord med skolböcker

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet har en global profil som passar dig som vill fördjupa din förståelse för komplexa samhällsfrågor.

Hos oss får du kunskap om samhällsstrukturer och människors livsvillkor genom både teori och fältstudier. Du får en mycket bra grund för fortsatta studier på universitet och högskola.

Inriktning samhällsvetenskap

Ditt och andras liv hänger ihop och nästan alla samhällsfrågor har globala kopplingar. Vi är beroende av vad som händer på andra platser i världen – varje dag.

Du övar dig i kritiskt tänkande och analys av samhällsfrågor. Du får reflektera över människors olika villkor och hur du själv kan arbeta för en rättvisare värld. På så sätt blir du inte bara förberedd för vidare studier, utan även för livet.

Ämnessamverkan och samhällsfrågor

Verkligheten hänger ihop. Många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. På Globala gymnasiet jobbar vi ungefär hälften av tiden i ämnesintegrerade projekt. Projekten har en tydlig koppling till frågor som rör hållbar utveckling och rättvisa. På schemat kan det stå klimatrollspel, migration och democrazy. Du får vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

Praktiskt lärande – fältstudier

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Du möter det omgivande samhället och tar del av människors kunskaper och erfarenheter. Vi samarbetar med många aktörer utanför skolan och arbetar med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i andra länder. Du gör tre veckors fältstudier i årskurs 3 i samband med att du genomför ditt gymnasiearbete.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Medieproduktion, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 1, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 2, 100 poäng.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Globala gymnasiet (pdf)

Spetsutbildning

Du läser universitetskursen "Världens eko" under årskurs 3. Den anordnas av Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet och ger 7,5 högskolepoäng. Utbildningen ger dig bredd och fördjupning inom hållbar utveckling och globala frågor.

En femtedel av platserna på samhällsvetenskapsprogrammet är reserverade för sökande till spetsutbildningen.

Utbildningen sker tillsammans med övriga elever på samhällsvetenskapsprogrammet. Alla har samma examensmål.

Antagning till spetsutbildningen

Antagningen till spetsutbildningen sker genom både dina betyg och ett färdighetsprov. Färdighetsprovet består av intervju och personligt brev.

Intervjun och brevet kan tillsammans ge dig 1–20 poäng. Poängen multipliceras med 4. Du kan max få 80 poäng utöver dina betygspoäng.

Färdighetsprov för antagning till spetsutbildning

  • Kallelse till färdighetsprovet skickas till dig per post.
  • Du genomför färdighetsprovet under vecka 11–13 eller vecka 22–23.

Uppdaterad