Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet har en global profil som passar dig som vill fördjupa din förståelse för komplexa samhällsfrågor.

Hos oss får du kunskap om samhällsstrukturer och människors livsvillkor genom både teori och fältstudier. Du får en mycket bra grund för fortsatta studier på universitet och högskola.

Inriktning samhällsvetenskap

Ditt och andras liv hänger ihop och nästan alla samhällsfrågor har globala kopplingar. Vi är beroende av vad som händer på andra platser i världen – varje dag. Under dina tre år på Globala gymnasiet övar du dig i kritiskt tänkande och analys av samhällsfrågor. Du får reflektera över människors olika villkor och hur du själv kan arbeta för en rättvisare värld. På så sätt är blir du inte bara förberedd för vidare studier, utan även för livet.

Tvärvetenskapliga projekt

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden med tvärvetenskapliga projekt. Det kan stå Klimatrollspel, Glokalt eller Migration på schemat. Som elev får du vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

Praktiskt lärande – fältstudier

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Vi vill att du ska möta människor och ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i utlandet. Som elev på Globala gymnasiets samhällsprogram gör du tre veckors fältstudier i årskurs 3 i samband med att du genomför ditt gymnasiearbete.

Spetsutbildning

En del av platserna på vårt samhällsprogram är reserverade för vår spetsutbildning. Utbildningen sker tillsammans med de övriga eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet och alla har samma examensmål. Skillnaden är att spetsutbildningen har riksintag och att antagningen sker genom både dina betyg och färdighetsprov (bestående av intervju och ett personligt brev).

Vi har ett samarbetsavtal med Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet och spetselever får en möjlighet att i årskurs 3 gå universitetskursen "Världens eko" som ger 7,5 högskolepoäng. Utbildningen ger dig bredd och fördjupning inom hållbar utveckling och globala frågor. Ungefär 12 av de 64 platserna på samhällsprogrammet är reserverade för spetsutbildning.

Färdighetsprov

Antagningen sker genom både dina betyg och färdighetsprov. Färdighetsprovet består av intervju och personligt brev. Du skickar in brevet före intervjun. 

Intervjun sker i våra lokaler under vecka 11 och 12, 2022. Intervjuerna sker i grupp och tar cirka 1,5 timme.

Kallelse till intervju

Kallelse skickas till dig med post under vecka 9. I kallelsen får du också instruktioner för brevet. 

Intervjun och brevet kan tillsammans ge dig 1–20 poäng. Poängen multipliceras med 4. Du kan max få 80 poäng utöver dina betygspoäng.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Digitalt skapande, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 1, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 2, 100 poäng.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Globala gymnasiet (pdf, 214 kB, nytt fönster)

Uppdaterad