Ungdomar som samtalar i ett klassrum

Språkintroduktion

Språkintroduktion passar dig som vill lära dig om Sverige och världen - samtidigt som du läser svenska.

På Globala gymnasiet arbetar du i projekt. Vi tror att du lär dig mer och utvecklar ditt språk bättre om vi samarbetar mellan ämnena.

  • Du arbetar med avancerade uppgifter och får mycket språkligt stöd för att klara dem.
  • Du lånar en dator och du får också kunskap i hur du använder den.
  • Schemat är flexibelt. Varje vecka ser olika ut beroende på vad klassen arbetar med.
  • Varje lektion är 80 minuter lång och oftast börjar du 08:50 och slutar 15:50 varje dag.
  • Du läser mellan 23-26 timmar per vecka, beroende på dina behov och din individuella studieplan
  • Du tillhör en klass på ungefär 22 elever.

Vi organiserar klasser efter ditt mål med dina studier, om du vill läsa mot behörighet till högskoleförberedande program eller gå ett yrkesprogram. 

Du läser

  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • upp till tio andra ämnen inklusive modersmål.

På Globala gymnasiet arbetar vi med miljö- och rättvisefrågor i ett globalt perspektiv. Projekten kan handla om mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling. Språkintroduktion samarbetar med andra program.

Uppdaterad