Ungdomar som samtalar i ett klassrum

Språkintroduktion

Här får du som nyss kommit till Sverige fokusera på svenska samtidigt som du läser de ämnen du behöver för att komma vidare i studier.

Är du intresserad av frågor som handlar om demokrati, hållbarhet och rättvisa? I så fall är språkintroduktion på Globala något för dig.

Språkintroduktion på Globala gymnasiet

På Globala gymnasiet får du lära dig svenska samtidigt som du lär dig andra skolämnen. Vi uppmuntrar dig att läsa, skriva, lyssna och prata svenska även utanför skoltid för att klara dina studier så bra som möjligt.

Hos oss får du

 • arbeta i grupp med dina klasskamrater
 • träna ditt språk genom att vara aktiv i samhället
 • besöka muséer
 • gå på teater
 • gå på stadsvandringar
 • göra mindre fältstudier i stad och natur
 • minst 23 timmars undervisning per vecka

Elevdemokrati

Vi tycker det är viktigt med demokrati och engagerade elever. Vi har en elevkår och flera föreningar som du gärna får vara med i! Dessutom kan du vara med och påverka och engagera dig via skolans elevmöten, skolråd och samverkansgrupp som elevskyddsombud. Visste du att det till exempel var våra elever som drev igenom att vi bara serverar vegetarisk mat på skolan?

Ämnen du kan studera

På språkintroduktion på Globala läser du

 • svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • samhällskunskap
 • religion
 • historia
 • geografi
 • idrott och hälsa
 • bild.

När ditt språk har utvecklats till en viss nivå kan du även läsa biologi, kemi och fysik. Du kan också läsa ditt modersmål för att utveckla ditt språk i takt med andra språk.

Vad händer efter språkintroduktion?

Du har utvecklat förmågor och färdigheter tillsammans med andra och kan ha fått upp till 13 betyg så att du kan söka vidare till gymnasiet.

Är du över 19 år när du är klar med dina studier hos oss kan du läsa upp gymnasiet på komvux eller folkhögskola och sedan läsa vidare på universitet.

Uppdaterad